KÖPVILLKOR

Följande villkor gäller för alla ingångna köpeavtal mellan Köpare och ISHAPEME, Org nr. 690405-3623, gällande köp och leverans av varor från https://ishapeme.se.

AVTAL OM KÖP

Avtal och godkännande av köpvillkor har träffats mellan Kund och ISHAPEME när du som Kund har bekräftat din beställning genom att klicka på SLUTFÖR KÖP i kassan och genom att lämna information i kassan godkänner Kunden även Klarnas villkor https://www.klarna.com/se/villkor/ för betalning. ISHAPEME erbjuder varor i form av kost-och träningsprogram, vilka levereras till Kundens angivna e-postadress efter att Kunden bekräftat sitt köp. Kunden får då en orderbekräftelse som bekräftar köpet via e-post. ISHAPEME levererar enbart varor till personer över 18 år, då man enligt svensk lag måste vara myndig för att ingå avtal, samt med förutsättning att Kunden har lämnat riktiga uppgifter om e-postadress.

PRISER & AVGIFTER

Vid beställning av varor på Webbsidan gäller de priser som där anges. Priset per vara anges i svenska kronor (SEK) och är alltid inklusive gällande svensk mervärdesskatt (för närvarande 25 %). Eventuell betalningsavgift, transaktionsavgift eller därmed liknande avgift som Kundens bank kan kräva för att genomföra betalningstransaktionen kan tillkomma.

VAROR & LEVERANS

ISHAPEME erbjuder varor i form av kost-och träningsprogram på webbsidan https://ishapeme.se för Kundens enskilda bruk. ISHAPEME levererar varorna direkt till Kundens e-post när Kunden bekräftat sitt köp i kassan.

BETALNING & SÄKERHET

Betalningen till ISHAPEME hanteras av samarbetspartnern Klarna för att garantera snabb och säker betalning. I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. 

ÅNGERRÄTT & FEL I VARA

ISHAPEME tillämpar ingen ångerrätt efter avslutat köp. Vid fel i vara, dvs. uppenbara skrivfel, ombeds Kunden att omedelbart reklamera detta till ISHAPEME. Kunden reklamerar fel i vara genom att skicka ett meddelande till e-postadressen info@ishapeme.se

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

ISHAPEME ansvarar inte för att programmen (varorna) passar Kundens hälsa. Kunden ansvarar själv för att kontakta läkare om denne är osäker på huruvida ett visst tränings- eller kostprogram passar individens hälsa.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

ISHAPEME äger alla rättigheter till bilder, videomaterial, logotyper och texter som finns på https://ishapeme.se  eller i de kost-och träningsprogram som säljs på Webbsidan. Kost-och träningsprogrammen säljs för Kundens enskilda bruk och får ej spridas vidare till annan. Ett skriftligt godkännande från ISHAPEME måste alltid inhämtas om någon övrig part vill använda dessa. ISHAPEME vidtar rättsliga åtgärder för alla typer av otillåten användning av de immateriella rättigheterna.

RABATTER & PRESENTKORT

Om Kunden har en rabattkod eller ett presentkort (s.k. Kampanjkod) som denne vill använda, sker detta som betalningssätt i kassan på Webbsidan. Beloppet motsvarande Kampanjkoden dras automatiskt från totalsumman av köpet i kassan och kan täcka hela köpbeloppet, vilket blir Kundens betalsätt, eller täcka en mindre del, vilket medför att Kunden behöver erlägga resterande belopp av totalsumman genom betalningsalternativen som tillhandahålls via Klarna. Kunden kan inte använda två olika Kampanjkoder (rabattkoder eller presentkort) på ett och samma köp. Ett presentkort eller en rabattkod kan ej korrigeras på köpesumman i efterhand.

FORCE MAJEURE

För det fall Force Majeure inträffar, dvs. naturkatastrof, strejk, sjukdom hos personal, transportstörningar i form av problem med webbservrar och internet, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter eller därmed liknande händelse utom ISHAPEMEs kontroll och oavsett om detta förekommer hos ISHAPEME eller hos ISHAPEMEs underleverantörer, skjuts ISHAPEMEs förpliktelser till Kunden upp. Om Force Majeure råder längre än 1 månad har Kunden såväl som ISHAPEME rätt att häva köpeavtalet utan någon skyldighet att betala skadestånd. Om köpeavtalet hävs återgår förhållandena till den situation som om köp aldrig skett (dvs. du som kund återfår beloppet som erlagts vid köpet och ISHAPEME frånträder åtagandet att leverera varor till Kunden).

ÄNDRING AV KÖPVILLKOR

ISHAPEME förbehåller sig rätten att ändra köpvillkoren, varför det rekommenderas att kunden tar del av dessa innan köp sker. Har du som Kund några frågor gällande betalningsvillkoren är du välkommen att höra av dig till ISHAPEME på info@ishapeme.se

RESERVATIONER

ISHAPEME reserverar sig för eventuella felaktigheter i texter och bilder. Eventuella tvister hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden. 

BOLAGSINFORMATION 

ISHAPEME

Org nr: 690405-3623

Företaget är momsregistrerat.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer